Grudzień 5, 2014 przez eNiania

1. Zwiększenie komfortu rodziców.

2. Zapewnienie dodatkowej opieki i bezpieczeństwa dzieciom.

3. Ułatwienie sprawowania kontroli i najlepszej opieki nad dziećmi.

4. Niska opłata miesięczna dla rodziców/opiekunów.

5. Dostęp do aplikacji będącej jednocześnie videonianią, monitorem oddechu, rozpoznawaczem płaczu i posiadającej wiele innych funkcji takich jak: powiadomienia rodziców, gdy dziecko się obudzi, gdy będzie się poruszało, zaalarmuje, jeżeli pojawi się choćby krótki bezdech lub gdy zacznie płakać, przypomni o podaniu leków, o czasie posiłku i jego ilości.

6. Niska opłata abonamentowa dla podmiotów komercyjnych (przedszkola, żłobki), które dzięki zastosowaniu naszej aplikacji zdobędą zaufanie rodziców, a tym samym przewagę konkurencyjną.